Singapore

SG0
0đ/Tháng
 • Dung lượng:500 MB
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Băng thông:1048576
 • Miền khác:Không giới hạn
 • Miền bí danh:Không giới hạn
 • Backup:Có Backup
SG1
10.000đ/Tháng
 • Dung lượng:1.000 MB
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Băng thông:1048576
 • Miền khác:Không giới hạn
 • Miền bí danh:Không giới hạn
 • Backup:Có Backup
SG2
15.000đ/Tháng
 • Dung lượng:1.500 MB
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Băng thông:1048576
 • Miền khác:Không giới hạn
 • Miền bí danh:Không giới hạn
 • Backup:Có Backup